zkrácené studium

Nabízíme zkrácené studium učebních oborů 65-51-H/01 Kuchař - číšník,  69-51-H/01 Kadeřník a 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, které trvá jeden (1) rok, a studijního oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby, které trvá dva (2) roky.

Zkrácené studium učebních oborů je vhodné pouze pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Zkráceným studiem učebního oboru a úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky uchazeč získá plnohodnotné střední vzdělání s výučním listem.

Zkrácené studium studijního oboru je vhodné pouze pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Zkráceným studiem studijního oboru  a úspěšným složením maturitní zkoušky uchazeč získá plnohodnotné střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Výuka ve zkráceném studiu probíhá v denní formě vzdělávání.

Zkrácené studium je vhodnou volbou pro čerstvé absolventy středních škol k rozšíření jejich kvalifikace v atraktivních oborech a tím zvýšení šancí na trhu práce. Zkrácené studium je vhodné také pro neúspěšné  uchazeče o studium na vysoké škole během doby do dalšího přijímacího řízení.

1leté zkrácené studium učebních oborů - pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání

65-51-H/01 Kuchař-číšník

69-51-H/01 Kadeřník

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

2leté zkrácené studium studijních oborů - pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání

69-41-L/01 Kosmetické služby

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com