65-51-H/01 Kuchař-číšník

Délka a forma studia: 3 roky v denním studiu nebo 1 rok ve zkráceném studiu

Způsob ukončení studia: střední vzdělání s výučním listem

 
Příprava v učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
 
Tento obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Kuchar9

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, má osvojenou techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování. Ovládá přípravu běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů dle platných receptur. Absolvent zná používání inventáře a ovládá techniku obsluhy, komunikaci s hostem. Ovládá přípravu pracoviště na provoz a přípravných prací k podávání jídel a nápojů. Absolventi mají možnost (přímo na škole) po získání výučního listu pokračovat v nástavbovém studiu oboru 64-41-L/51 Podnikání zakončeném maturitou. 

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com