34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Délka a forma studia: 3 roky v denním studiu nebo 1 rok ve zkráceném studiu

Způsob ukončení studia: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa a uplatnění: Obor poskytuje odpovídající množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností z oblasti polygrafie, zejména týkajících se jednotlivých tiskových technik, zpracování polygrafického materiálu a orientace v polygrafickém průmyslu. Připravuje odborníky pro tisk jednobarevných i vícebarevných tiskovin, prospektů, plakátů, obalů, časopisů, knih a reprodukcí, pro seřizování a používání zařízení, maloformátových a velkoformátových strojů pro archový a kotoučový tisk z výšky, tisk z plochy a tisk z hloubky. Absolvent je dobře umístitelný na trhu práce, schopný adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi. Odborníci vyučení v oboru mají celkový přehled o polygrafické výrobě. Znají historický i současný vývoj oboru a rozumí plně struktuře polygrafické výroby. Jsou vybaveni vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých a středně velkých polygrafických firmách.

Způsob výuky: Výuka probíhá ve vlastních učebnách školy. Výuka specifického učiva je realizována ve spolupracujících podnicích.

Další vzdělávání: Absolventi mohou získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou studiem nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání .

 

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com