28-42-L/01 Chemik operátor - průmyslová chemie

Délka a forma studia: 4 roky v denním studiu

Způsob ukončení studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa a uplatnění: Teoretická a praktická složka vzdělávání klade důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění  v osobním, profesním i společenském životě. Absolvent je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti pro oblasti chemických technologických procesů. Je připraven pro výkon povolání ve sféře podnikatelské i zaměstnanecké v příslušných odvětvích chemického průmyslu, v oblasti přímých chemických výrob a v oblasti laboratorní  kontroly chemických výrobků. Uplatní se jako chemický technik, chemik-technolog, provozní laborant, případně vývojový pracovník v oblastech průmyslové chemie. 

Způsob výuky: Výuka probíhá ve vlastních učebnách školy. Výuka specifického učiva je realizována ve spolupracujících podnicích.

Další vzdělávání: Absolvent oboru je připraven ke studiu jak na VŠ, tak v příslušných oborech VOŠ.

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com