profil školy

Vážení rodiče, milí zájemci o studium, 

s naší vzdělávací nabídkou se setkáváte již od 23. června 1997, kdy jsme byli zařazeni do sítě škol. Nabízíme studijní i učební obory, nástavbové studium i zkrácenou formu studia.

Všichni naši pedagogičtí pracovníci mají zájem na tom, aby každý žák SSOŠ Břeclav, s.r.o., získal potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti pro praxi i pro další studium a osvojil si správné studijní návyky. Snažíme se také o aktivní spolupráci s rodiči a při řešení případných problémů nabízíme pomoc ze strany školy i odborníků z Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav.

Pro zákazníky z řad veřejnosti nabízíme možnost využití našich služeb v provozovnách kadeřnictví a kosmetiky.

Žákům, kteří k nám přicházejí ze vzdálenějšího místa bydliště nebo mají nevhodné spojení k dojíždění, je poskytnuta nabídka ubytování v Domově mládeže SOŠ Edvarda Beneše a SOU Břeclav.

 

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com